Niêm Phong Đai Bằng Nhựa

Niêm Phong Đai Bằng Nhựa

Chiều dài tổng: 43,1mm± 0,1

Chiều rộng: 17,7mm± 0,1

Mô tả

Niêm Phong Đai Bằng Nhựa

Chiều dài tổng: 43,1mm± 0,1

Chiều rộng: 17,7mm± 0,1