Dây Chì / Dây Cáp Bọc Nhựa ( cuộn )

Dây Chì / Dây Cáp Bọc Nhựa ( cuộn )

Mô tả

Dây Chì / Dây Cáp Bọc Nhựa ( cuộn )

Dây cáp có vỏ bọc nhựa,dùng cho seal khóa vặn

Chiều dài 650m – 700m

Đường kính  dây : 0.5 mm

Cân nặng : 1kg