Kềm Bấm Nắp Thùng 18L (bằng cơ và khí nén)

Kềm Bấm Nắp Thùng 18L (bằng cơ và khí nén)

- Chất liệu : Thép kỹ thuật

- Có hai loại : Bằng cơ và khí nén

- Dùng để bấm cho nắp thùng tròn 18 lít

- Kết cấu với 16 răng bấm giúp nắp ôm chặt

- Thiết kế tay cầm trợ lực nên thao tác rất dễ dàng

- Loại bằng cơ sẽ tiện di chuyển và linh hoạt

- Loại bằng khí nén giúp thao tác nhanh chóng trên băng chuyền

Mô tả

Kềm Bấm Nắp Thùng 18L (bằng cơ và khí nén)

- Chất liệu : Thép kỹ thuật

- Có hai loại : Bằng cơ và khí nén

- Dùng để bấm cho nắp thùng tròn 18 lít

- Kết cấu với 16 răng bấm giúp nắp ôm chặt

- Thiết kế tay cầm trợ lực nên thao tác rất dễ dàng

- Loại bằng cơ sẽ tiện di chuyển và linh hoạt

- Loại bằng khí nén giúp thao tác nhanh chóng trên băng chuyền