Niêm Phong Đai Chữ T

Niêm Phong Đai Chữ T

- Hình chữ T

- Chiều dài tổng: 60,2mm± 0,1

- Chiều rộng lớn: 25,1mm± 0,1

- Chiều rộng nhỏ: 12,15mm± 0,1

Mô tả

Niêm Phong Đai Chữ T

Đặt Điểm Kỹ Thuật:

- Hình chữ T

- Chiều dài tổng: 60,2mm± 0,1

- Chiều rộng lớn: 25,1mm± 0,1

- Chiều rộng nhỏ: 12,15mm± 0,1