Quai Xách Thùng 18L Cung Vuông

- Chất liệu : thép mạ kẽm

- Độ dày : 3.8mm ± 0.1mm - Ống nhựa : đen , trắng, đỏ

- Thông số theo bảng tiêu chuẩn KT đính kèm

- Độ dày lớp mạ : 50 – 55 g/m2

Mô tả

Quai Xách Thùng 18L Cung Vuông

- Chất liệu : thép mạ kẽm

- Độ dày : 3.8mm ± 0.1mm - Ống nhựa : đen , trắng, đỏ

- Thông số theo bảng tiêu chuẩn KT đính kèm

- Độ dày lớp mạ : 50 – 55 g/m2

 

cung-vuong-1