Nắp Vặn Nhựa Thùng Phuy Thép 200L

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Trên nắp phuy luôn có 2 loại nắp lớn nhỏ, 
đường kính 2" và 3/4" hai vị trí này dùng để 
chiết rót sản phẩm, ngoài ra, lỗ 3/4" giúp cân
bằng khí phục vụ việc chiết rót dễ dàng hơn
- Loại nắp vặn nhựa này giúp tiết kiệm chi phí 
và vẫn đảm bảo an toàn
- Tránh tạo tia lửa cho các chất dễ cháy
tốt hơn nắp vặn sắt

Mô tả

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Trên nắp phuy luôn có 2 loại nắp lớn nhỏ, 
đường kính 2" và 3/4" hai vị trí này dùng để 
chiết rót sản phẩm, ngoài ra, lỗ 3/4" giúp cân
bằng khí phục vụ việc chiết rót dễ dàng hơn
- Loại nắp vặn nhựa này giúp tiết kiệm chi phí 
và vẫn đảm bảo an toàn
- Tránh tạo tia lửa cho các chất dễ cháy
tốt hơn nắp vặn sắt

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu: Nhựa PA (Polyamide)

Nắp vặn 2":

- Đường kính ngoài nắp: Ø 62mm ± 0,2
- Đường kính ren nắp: Ø 60mm ± 0,2
- Chiều cao nắp: 20mm ± 0,2
- Chiều dày ron: 2,5mm ± 0,05

Nắp vặn 3/4":

- Đường kính ngoài nắp: Ø 29mm ± 0,2
- Đường kính ren nắp: Ø 26mm ± 0,2
- Chiều cao nắp: 14mm ± 0,2
- Chiều dày ron: 2,5mm ± 0,05

Nap-van-nhua-thung-phuy-sat-200L