Nắp Vặn Sắt Thùng Phuy 200L ( Plug )

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Nắp vặn sắt thùng phuy, mỗi bộ gồm 2 nắp và đế 
tương ứng với 2 nắp của thùng phuy (2" và 3/4")
- Bộ đế được gắn trực tiếp trên nắp phuy với vai trò 
đầu ren nhận cho nắp vặn

Mô tả

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Nắp vặn sắt thùng phuy, mỗi bộ gồm 2 nắp và đế 
tương ứng với 2 nắp của thùng phuy (2" và 3/4")
- Bộ đế được gắn trực tiếp trên nắp phuy với vai trò 
đầu ren nhận cho nắp vặn
- Nắp và đế có hoặc không có tráng Epoxy Phenolic,
loại có tráng được thiết kế chịu được các loại hóa 
chất. Các sản phẩm tiêu biểu là sản phẩm kiềm, 
axit béo, chất tẩy rửa, nhũ tương, thực phẩm, 
hóa chất hữu cơ nói chung, chất hoạt động bề mặt 
và nhựa gốc cho thực phẩm và hóa chất
- Nắp có 2 loại ron, ron nhựa và cao su, 
giúp bảo vệ bổ sung chống tràn hoặc rò rỉ
- Màu ron: trắng và đen