Nắp Vặn Thùng Phuy Nhựa

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Chất liệu: Nhựa HDPE
(High Density Polyethylene)
- Chiều cao: 31,5mm ± 0,2
- Đường kính: 67mm ± 0,2
- Sử dụng cho thùng phuy nhựa nắp kín

Mô tả

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đặc điểm kĩ thuật:

- Chất liệu: Nhựa HDPE
- Chiều cao: 31,5mm ± 0,2
- Đường kính: 67mm ± 0,2
- Sử dụng cho thùng phuy nhựa nắp kín