Nắp Lót Can Nhựa Và Ron

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Chất liệu: Nhựa HDPE

(High Density Polyethylene)

Mô tả

Nắp Lót Can Nhựa Và Ron

Đặc điểm kỹ thuật:

- Chất liệu: Nhựa HDPE

(High Density Polyethylene)

- Chiều cao: 25mm ± 0,2

- Đường kính: 52mm ± 0,2

- Sử dụng cho can nhựa:

  18 - 20 - 25 - 30 lít