Quai sắt 3-5 li cho thùng vuông/tròn

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Chất liệu:  Sắt mạ kẽm

Dài quai: 91mm ± 1

Ngang quai: 41mm ± 1

Đường kính :  Ø 2 -> 2,8mm

Dùng hàn điện kết hợp yếm quai ở  vị trí nắp hoặc 2 bên thân thùng

Tải trọng

Mô tả

Quai sắt 3-5 li cho thùng vuông/tròn

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Chất liệu:  Sắt mạ kẽm

Dài quai: 91mm ± 1

Ngang quai: 41mm ± 1

Đường kính :  Ø 2 -> 2,8mm

Dùng hàn điện kết hợp yếm quai ở  vị trí nắp hoặc 2 bên thân thùng

Tải trọng từ