Quai xách nhựa cho thùng vuông

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Chất liệu:  Nhựa HDPE

Cạnh dài: 95,8mm ± 0,5

Cạnh ngắn: 42,0mm ± 0,5

Đường kính cạnh tròn: 6,5mm ± 0,3

Dùng hàn điện kết hợp yếm quai vị trí

nắp hoặc 2 bên thân thùng

Tải trọng trên 10kg

Mô tả

Quai xách nhựa cho thùng vuông

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Chất liệu:  Nhựa HDPE

Cạnh dài: 95,8mm ± 0,5

Cạnh ngắn: 42,0mm ± 0,5

Đường kính cạnh tròn: 6,5mm ± 0,3

Dùng hàn điện kết hợp yếm quai vị trí

nắp hoặc 2 bên thân thùng

Tải trọng trên 10 kg