Ron nhựa lớn/nhỏ cho nắp vặn sắt

Ron Nhựa Lớn / Nhỏ Cho Nắp Vặn Sắt
- Chất liệu : Nhựa LLD/HDPE
- Màu sắc : trắng trong
- Kiểu dáng : Dạng vuông /tròn phù hợp với rãnh nắp
- Một bộ lớn nhỏ cho nắp sắt 2" & 3/4"
- 1kg ron lớn khoảng 500 cái
- 1kg ron nhỏ khoảng 1.800 cái

Mô tả

Ron Nhựa Lớn / Nhỏ Cho Nắp Vặn Sắt
- Chất liệu : Nhựa LLD/HDPE
- Màu sắc : trắng trong
- Kiểu dáng : Dạng vuông /tròn phù hợp với rãnh nắp
- Một bộ lớn nhỏ cho nắp sắt 2" & 3/4"
- 1kg ron lớn khoảng 500 cái
- 1kg ron nhỏ khoảng 1.800 cái