Yếm quai thùng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Chất liệu: 

Sắt lá mạ thiếc 0,32 - 0,36mm

Dài yếm: 53,5mm ± 0,2

Ngang yếm: 24mm ± 0,2

Hàn điện vào nắp thùng (sắt lá mạ thiếc) 

Dùng cho thùng hóa chất, mực in có tải trọng 16 - 20kg

Mô tả

Yếm quai thùng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Chất liệu: 

Sắt lá mạ thiếc 0,32 - 0,36mm

Dài yếm: 53,5mm ± 0,2

Ngang yếm: 24mm ± 0,2

Hàn điện vào nắp thùng (sắt lá mạ thiếc) 

Dùng cho thùng hóa chất, mực in có tải trọng 16 - 20kg